Vanaf 1 januari 2015 heeft de Transitie Jeugdzorg plaats gevonden, waarbij de gemeenten verantwoordelijkheid hebben gekregen over de uitvoering van alle zorg voor kinderen, jongeren en hun ouders/opvoeders. In deze zorg valt onder andere ook diagnostiek en behandeling binnen de geestelijke gezondheidszorg. Voor vergoedde zorg heeft u ten alle tijden een verwijzing nodig waarbij een voorlopige diagnose gesteld wordt en een richting gegeven wordt voor de mate waarin u of uw kind psychologische zorg (licht, mild, ernstig) behoeft. De verwijzing mag afgegeven worden door de huisarts, schoolarts, kinderarts of het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Deze verwijzing hebben wij nodig voordat wij een afspraak kunnen maken.

Elke gemeente verwijst anders. Bij de gemeenten Voorschoten wordt u (over het algemeen) eerst via de huisarts verwezen naar de ondersteuner jeugd en gezin (OJG) om uw klacht en zorg te bespreken en om te kijken of een verwijzing naar ons passend is.

Ondanks het advies van een huisarts of verwijzer heeft u altijd de keuzevrijheid om zelf te kiezen waar u heen wilt voor zorg voor u of uw kind, u kunt hier ook naar vragen.

book-912726_1920-2

Kinderpraktijk Voorschoten heeft een contract met de 10 gemeenten in de regio Haaglanden:
Den Haag, Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Voorschoten, Wassenaar, Westland en Zoetermeer. Elke gemeente stelt per jaar een budget vast, voor de vergoedde zorg, waarbinnen ik zorg mag verlenen aan kinderen en jeugd.

Ook voor de regio Holland Rijnland heb ik een contract om vergoedde zorg te kunnen verlenen. Hieronder vallen de 13 gemeenten; Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, en Zoeterwoude. Vanwege een lagere vastgestelde bestedingsruimte (budget) kan ik verhoudingsgewijs minder kinderen zien woonachtig binnen die regio. Vaak zullen wij u dan ook doorverwijzen naar een collega gevestigd in die regio. Op de volgende site  kunt u hen terug vinden.

Bent u woonzaam in een andere gemeente dan moet uw gemeente eerst toestemming verlenen (middels PGB) om de zorg te kunnen bekostigen.

DESKUNDIGHEID
Fiona Craenen is een geregistreerde Orthopedagoog -Generalist (met diagnostiek aantekening) en staat vermeld in het register van de NVO onder registratienummer 8592 . Zij staat vermeld in het Kwaliteitsregister Jeugd onder registratienummer 120000139 en in het BIG-register onder registratienummer 49926886131.

Jaarlijkse bijscholing zorgt ervoor dat mijn kennis up-to-date blijft en dat ik blijf voldoen aan de kwaliteitseisen.
AGB code praktijk (zorgverlenersnummer): 94-57444
AGB code Fiona Craenen: 94-008763
Lidmaatschap EMDR : registratienummer: 31984

Mocht u niet in aanmerking komen voor vergoeding  belt u dan altijd even na of het goed gegaan is.

BETALINGSVOORWAARDEN
Voor de betalingsvoorwaarden zie onze algemene voorwaarden en klik hier:  Algemene voorwaarden

VERGOEDE ZORG
Bij de vergoedde zorg leveren wij zorg passend binnen de Generalistische Basis GGZ. Dit betekent dat er sprake is van een vermoeden van een DSM IV stoornis.

model-bggz

Wanneer u geen geldige verwijzing heeft kunt u hieronder de gehanteerde tarieven vinden.

Standaard consult €105,- (45 minuten directe contacttijd, 15 minuten indirecte tijd). Gelijk aan het regionaal tarief.
Intelligentieonderzoek €525,-. (Intake, afname, uitwerking, advies).
Overige onderzoeken zijn in overleg (afhankelijk van de complexiteit van de problematiek).
Mail en telefooncontact zijn bij de consultprijs inbegrepen.

Afzeggen? Dat kan altijd een keer gebeuren maar belt u uw afspraak 24 uur van te voren af. Bij te laat afzeggen moeten wij de kosten helaas in rekening brengen. De kosten voor een NO SHOW is €50,-

PRIVACY POLICY
Klik hier voor de Privacy Policy van Kinderpraktijk Voorschoten:
KPV Privacy Policy 2018

KLACHTEN EN GESCHILLEN
Bij klachten verzoeken wij u eerst contact op te nemen met mij, Fiona Craenen. Indien dat niet tot de gewenste oplossing leidt, kan er een beroep worden gedaan op de klachtencommissie van P3NL. Klik hier voor de klachtenregeling:
KPV Klachtenfolder

De praktijk werkt volgens de beroepscode voor orthopedagogen van de NVO.

Voor de gemeenten in de regio Haaglanden kunt u voor klachten ook terecht bij de (jeugd)ombudsman.