Wat u moet weten over het Coronavirus !

Richtlijnen voor bezoekers Kinderpraktijk Voorschoten.

Wereldwijd worden er maatregelen genomen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In mijn praktijk komen veel verschillende cliënten, hun ouders en bezoekers. De zorg voor mijn cliënten en de veiligheid voor hun en mij zelf staat daarin altijd voorop.

Naar aanleiding van de ontwikkelingen rondom het corona-virus neem ik als praktijkhouder de mede-verantwoordelijkheid in het vertragen van de verspreiding van het virus. Ik volg daarbij de richtlijnen van het RIVM en de overheid. Hiervoor verwijs ik dan ook graag naar hun site: https://www.rivm.nl

Als praktijk vind ik het van belang dat we de zorg voor uw kind continueren en hem of haar de aandacht geven die nodig is om de hulpvraag te verbeteren en het klachtgedrag te reduceren.  

Op dit moment vinden alle afspraken (face-to-face) in de praktijk plaats. Bij klachten of als cliënten dit prettiger vinden heb ik de mogelijkheid om over te stappen op beeld-bel contact. Door middel van een beeld-bel-consult kan ik toch enige continuïteit in de behandeling bieden. Naast beeldbellen kan ik ook telefonische consulten en ter ondersteuning E-health programma’s inzetten indien dit wenselijk is.

De wachtruimte is helaas gesloten. Dit betekent dat u als ouders niet binnen kunt wachten. Als behandelaar maak ik een afspraak met u hoe we het afscheid met uw kind goed kunnen laten verlopen. Ik vraag u dan ook om buiten, in de auto of elders uw tijd te overbruggen. Met het zicht op de winter snappen we dat dit niet altijd fijn is, we rekenen op uw begrip.

We hopen op uw begrip om zo onze zorg zo goed mogelijk te continueren.

Wij volgende dagelijks de ontwikkelingen en zullen ons beleid aanpassen naar aanleiding van de veranderingen in onze praktijk situatie en of adviezen vanuit de overheid.