Wat u moet weten over het Coronavirus !

Richtlijnen voor bezoekers Kinderpraktijk Voorschoten.

Wereldwijd worden er maatregelen genomen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In onze praktijk komen veel verschillende cliënten, hun ouders en bezoekers. De zorg voor onze cliënten en de veiligheid voor hun en ons zelf staat daarin altijd voorop.

Naar aanleiding van de ontwikkelingen rondom het corona-virus nemen we dan ook als praktijk de mede-verantwoordelijkheid in het vertragen van de verspreiding van het virus. Wij volgen daarbij de richtlijnen van het RIVM en de overheid. Hiervoor verwijzen we dan ook graag naar hun site: https://www.rivm.nl

Als praktijk vinden we het van belang dat we de zorg voor uw kind continueren en hem of haar de aandacht te geven die nodig is om de hulpvraag te verbeteren en het klachtgedrag te reduceren.  

Op dit moment vinden alle afspraken (face-to-face) in de praktijk plaats. Bij klachten of als cliënten dit prettiger vinden hebben we de mogelijkheid om over te stappen op beeld-bel contact. Door middel van een beeld-bel-consult kunnen we toch enige continuïteit in de behandeling houden. Naast beeldbellen kunnen ook telefonische consulten en ter ondersteuning E-health programma’s ingezet worden.

Bij binnenkomst en vertrek vragen wij al onze bezoekers hun handen te desinfecteren en een mondkapje te dragen. Tussen de bezoeken door hebben wij extra tijd ingepland om de ruimte schoon te maken en te houden.

De wachtruimte is helaas gesloten. Dit betekent dat je als ouders niet binnen kunt wachten. Als behandelaar maken wij een afspraak met u hoe we het afscheid met uw kind goed kunnen laten verlopen. We vragen u dan ook om buiten, in de auto of elders uw tijd te overbruggen. Met het zicht op de winter snappen we dat dit niet altijd fijn is, we rekenen op uw begrip. Voor een warme plek in de buurt kunnen wij Mimi’s, tante Tokkie of het restaurant van Van der Valk aanraden voor een kopje koffie of thee.

Wat kunt u zelf doen ter bescherming van uzelf en onze cliënten?

De verspreiding van het virus gaat via de lucht, via praten, hoesten of niezen.

Het volgende is daarom van belang:

  • Was regelmatig uw handen met water en zeep
  • Houd een papieren zakdoek voor uw mond als u niest of hoest of nies of hoest in uw elle boog
  • Gebruik papieren zakdoeken eenmalig en gooi ze daarna in een afsluitbare prullenbak
  • Schud elkaar niet de hand.
  • Houdt gepaste afstand.

We hopen op uw begrip om zo onze zorg zo goed mogelijk te continueren.

Wij volgende dagelijks de ontwikkelingen en zullen ons beleid aanpassen naar aanleiding van de veranderingen in onze praktijk situatie en of adviezen vanuit de overheid.